Yo, el pájaro y la campana

Por más que extienda mis brazos,
nunca podré volar por el cielo.
Y el pájaro que vuela no podrá correr
rápido por la tierra, como yo.

Por más que me balancee
no se producirá un bello sonido.
Y la campana que suena,
no podrá saber tantas canciones como yo.

La campana, el pájaro y yo,
todos diferentes, todos buenos.

Kaneko Misuzu

私、鳥と鐘

腕を伸ばす限り、

私は空を飛ぶことはできません

そして飛ぶ鳥は走れなくなります

私のように、土地を速く通り抜けます

揺れるだけ

美しい音は出ません

そして鳴る鐘、

あなたは私ほど多くの歌を知らないでしょう

鐘、鳥、そして私、

すべてが異なり、すべてが良い

金子みすゞ

Watashi, tori to kane ude

nobasu kagiri, watashi wa sora

tobu koto wa dekimasen.

Soshite tobutori wa hashirenaku

narimasu watashi no yō ni,

tochi hayaku tōrinukemasu.

Yureru dake utsukushī oto wa demasen.

Soshite naru kane,

anata wa watashi hodo ōku no uta

shiranaideshou.

Kane, tori, soshite watashi,

subete ga kotonari, subete ga yoi.

Kaneko misuzu